Stal Klein Vosdal te Heelsum

Wat kunnen wij voor u betekenen

Algemeen.

De paarden op Stal Klein Vosdal worden gehuisvest in stallen van 3 x 3 meter of stallen van 3,5 x 3,5 meter voor de grote paarden. Wij beschikken over een binnenrijhal van 20 x 40 meter, voorzien van een eb en vloedbodem. Tevens beschikken wij over een buitenrijbaan van ruim 20 x 40 meter en een longeercirkel. Sinds december 2016 zijn beiden voorzien van drainage en een All Weather Tuft bodem. Op stal is een overdekte wasplaats aanwezig. Iedere stal heeft tevens een afsluitbare zadelkast tot zijn/haar beschikking. De werkzaamheden die voor alle paarden gedaan worden omvatten het voeren van kracht- en ruwvoer en het in de wei zetten alsmede het er weer uithalen. Wij hebben gedurende de zomerperiode de beschikking over 11 ha weiland en gedurende de winterperiode maximaal 4 ha. In het totaal kunnen er 43 paarden worden gehuisvest, waarvan er 36 beschikbaar zijn voor pensionstalling. Ook is de kantine gedurende de openingstijden voor u beschikbaar om even na te kletsen, op te warmen of een kopje koffie te drinken. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 uur, zaterdag van 08.00 uur tot 19.00 uur en zondag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Wintertijd van 1 november tot 1 mei.

In deze periode staan de paarden één dagdeel buiten (de ochtend of de middag) in groepjes van 4 á 5. Gedurende deze periode wordt er 2 maal daags ruwvoer gegeven (ochtend en avond) en 3 maal daags krachtvoer (ochtend, tussen de middag en avond).

Zomertijd van 1 mei tot 1 november.

In deze periode staan de paarden de gehele dag buiten in de wei in groepen tot maximaal ca. 10 paarden (merries en ruinen apart). Gedurende deze periode wordt er 1 maal per dag ruwvoer gegeven (avond) en 2 maal krachtvoer (ochtend en avond).

Stalonderhoud.

Op Stal Klein Vosdal staan uw paarden in vol pension. Dagelijks (7 dagen per week) worden de stallen uitgemest en indien nodig opgestrooid met tarwestro of indien gewenst Hempbed.

 

Voor het verkrijgen van meer informatie, of voor het maken van een afspraak zijn wij gaarne bereid.

met vriendelijke groet,

Stal Klein Vosdal

 

Veilige paardensport
Stal Klein Vosdal beschikt over het veiligheidscertificaat van de stichting Veilige Paardensport
Een leuke en nuttige stageperiode
Stal Klein Vosdal is een erkend leerbedrijf van zowel Aequor als Calibris
PSkleinvosdal
Stal Klein Vosdal is tevens de thuisbasis voor KNHS Paardensportvereniging Klein Vosdal.

www.pskleinvosdal.nl